سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس
آقای دکتر خسرو عزیزی
دبیر کنفرانس
آقای دکتر عباس معدن دار آرانی
دبیر علمی
آقای دکتر سعید فرح بخش
دبیر اجرایی
آقای دکتر ایرج نیک پی
دبیر روابط بین الملل
آقای دکتر محمود مرادیان
کمیته هماهنگی
آقای دکتر مسلم قبادیان
کمیته اطلاع رسانی
دکتر حمید احمدی هدایت
کمیته علمی
رئیس کمیته علمی
خانم دکتر گلنار مهران (دانشیار دانشگاه الزهرا)
آقاي دكتر محمد رضا آهنچیان
استاد دانشگاه فردوسی
آقای دکتر ابراهیم خدائی
دانشیار دانشگاه تهران
آقاي دكتر اکبر رهنما
دانشیار دانشگاه شاهد
آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
آقای دکتر غلامرضا ذاکر صالحی
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقاي دكتررضا ساكي
دانشیار دانشگاه فرهنگیان
آقاي دكترمحمد رضا سرمدي
استاد دانشگاه پیام نور
آقای دکتر سید علی سیادت
استاد دانشگاه اصفهان
خانم دکتر آزیتا ستار
استادیار دانشگاه لرستان
آقاي دكتر غلامرضا شمس مورکانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر نیره شاه محمدی
استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
آقاي دكتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
آقاي دكتر حجت صفار حیدری
دانشیار دانشگاه مازندران
آقاي دكتر حميد رضا علوي
استاد دانشگاه شهید باهنر (کرمان )
آقاي دكتر عليرضا عصاره
دانشیار دانشگاه رجائی
آقای دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار دانشگاه شاهد تهران
آقاي دكتر مهران فرج الهي
استاد دانشگاه پیام نور
آقای دکتر سیروس قنبری
دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان
خانم دكتر ليدا كاكيا
وزارت آموزش وپرورش
خانم دکتر زهرا گویا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقاي دكترمحمد رضا كرامتي
دانشیار دانشگاه تهران
آقای دکتر رضا محمدی
استادیار سازمان سنجش آموزش کشور
آقاي دكتر حسن ملكي
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
آقای دکتر هادی مرجایی
استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقاي دكترمحمد حسن میرزا محمدی
دانشیار دانشگاه شاهد
آقای دکتر رضا منیعی
استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم دکتر مژده وزیری
استادیار دانشگاه الزهرا
آقاي دكتررضا جعفری هرندی
دانشیار دانشگاه قم
آقاي دكترعلی یزدخواستی
دانشیار دانشگاه کاشان