سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :2و3 آذرماه ۱۳۹۶

ارسال خلاصه مقاله:1396/06/30

داوری چکیده مقاله:1396/07/15

اعلام نتایج چکیده مقاله:1396/07/20

ارسال متن کامل مقاله:1396/07/20

داوری متن کامل مقاله:1396/07/30

نتایج نهایی متن کامل مقاله:1396/07/30

ثبت نام نهایی شرکت کنندگان:1396/07/15