قابل توجه:نویسندگان و پژوهشگرانی که مایل به پرداخت هزینه کنفرانس از طریق درگاه آنلاین نیستند، می توانند از طریق دستگاه خودپرداز حق ثبت نام را به شماره کارت5859837000085239 و یا به شماره حساب333063352 به نام انجمن آموزش پرورش تطبیقی ایران واریز فرمایند. خواهشمندیم تصویر فیش واریزی را از طریق آدرس تلگرامی یا آدرس ایمیل کنفرانس با ذکر نام پرداخت کننده ارسال فرمایید.
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :2و3 آذرماه ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :۳۰ مرداد ۹۶   
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :۱۵ شهریور ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام در همایش  :۱۵ شهریور ۹۶