سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

1.کارگاه بررسی تطبیقی روش های تدریس در ایران و ژاپن: ساعت 14 تا 15:30  - 16 تا 17:30 دقیقه/ مورخه 2 آذر ماه 1396
مدرس:
خانم پرفسور تویوکو یونیدا/ زبان سخنرانی فارسی ( Kagoshima University- ژاپن)
2. کارگاه تربیت معلم، استعمارزدائی و انتخاب دانش برنامه درسی: ساعت 8:30 تا 10 - 10:30 تا 12/ مورخه 2 آذرماه 1396
مدرس: پرفسور اسلام فتار/ زبان سخنرانی، انگلیسی با مترجم فارسی(Stellenbosch University- آفریقای جنوبی)


 

3.کارگاه تربیت معلم در اسپانیا:
ساعت 8:30 تا 10 - 10:30 تا 12/ مورخه 3 آذر ماه 1396
مدرس: 
پرفسور هاویربارکین ریوز / زبان سخنرانی، انگلیسی با مترجم فارسی(University of Malaga,Spain )
4. کارگاه مدیریت آموزشی تطبیقی: ساعت 14 تا 15:30  -  16 تا 17:30 /مورخه 3 آذرماه 1396
مدرس:دکتر محمدرضا آهنچیان ( استاد دانشگاه فردوسی )
5.کارگاه روش شناسی تطبیقی در مطالعات فلسفه تعلیم و تربیت: ساعت 14 تا 15:30 -  16 تا 17:30/ مورخه 3 آذر ماه 1396
مدرس: دکتر محمد حسن میرزا محمدی( دانشیار دانشگاه شاهد)6. قابلیت های نسل نو یادگیری الکترونیک در مقایسه با آموزش های سنتی: ساعت 8:30 تا 10 - 10:30 تا 12 / مورخه 3 آذر ماه 1396
مدرس:
دکتر سعید ضرغامی(دانشیار دانشگاه خوارزمی)قابل توجه

* ظرقیت هر کارگاه 30 تا 40 نفر می باشد.

* به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه آموزشی با امضای مدرس مربوطه و دبیر کنفرانس داده خواهد شد.

* هزینه هر کارگاه 40 هزار تومان می باشد.