سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

1. کارگاه روش شناسی تطبیقی در مطالعات فلسفه تعلیم و تربیت: ساعت 14 تا 17 و 30 دقیقه /مورخه 2 آذرماه 1396
مدرسان: دکتر محمد حسن میرزا محمدی  ( دانشیار دانشگاه شاهد )


2. کارگاه مدیریت آموزشی تطبیقی: ساعت 14 تا 17 و 30 دقیقه /مورخه 2 آذرماه 1396
مدرس:دکتر محمدرضا آهنچیان ( استاد دانشگاه فردوسی )


3.کارگاه روش های تحقیق کیفی: ساعت 14 تا 17 و 30 دقیقه /مورخه 2 آذر ماه 1396
مدرس:دکتر اکبر رهنما(دانشیار دانشگاه شاهد)