سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


صفحه اصلی > برنامه کنفرانس
.: برنامه کنفرانس

2آذر ماه 1396

08:30-10:00

ثبت نام

 

 

 

10:00-11:00

خوش آمدگویی و برنامه افتتاحیه کنفرانس

 

 

 

 

11:00-12:00

سخنرانان کلیدی

 

 

 

 

12:00- 14:00

وقت نهار

14:00-15:50

Session A1

Session B1

Session C1

Session D1

15:50-16:10

استراحت

16:10-17:30

Session A2

Session B2

Session C2

Session D2

17:30-18:30

برنامه فرهنگی(موسیقی سنتی لری)

                     

3آذر ماه 1396

08:00-9:00

ثبت نام

     

09:00-10:30

Session A3

Session B3

Session C3

Session D3

10:30-10:50

استراحت

10:50-12:20

Session A4

Session B4

Session C4

Session D4

12:20-14:00

نهار

14:00-15:50

Session A5

Session B5

Session C5

Session D5

15:50-16:10

استراحت

16:10-17:30

Session A6

Session B6

Session C6

Session D6

3آذر ماه 1396

09:30-17:30

09:30

17:30

 Tour to Khorramabad Historical Palaces & Sightseeing

محل حرکت: هتل شهرداری