قابل توجه:نویسندگان و پژوهشگرانی که مایل به پرداخت هزینه کنفرانس از طریق درگاه آنلاین نیستند، می توانند از طریق دستگاه خودپرداز حق ثبت نام را به شماره کارت5859837000085239 و یا به شماره حساب333063352 به نام انجمن آموزش پرورش تطبیقی ایران واریز فرمایند. خواهشمندیم تصویر فیش واریزی را از طریق آدرس تلگرامی یا آدرس ایمیل کنفرانس با ذکر نام پرداخت کننده ارسال فرمایید.
صفحه اصلی > برنامه کنفرانس
.: برنامه کنفرانس

2آذر ماه 1396

08:30-10:00

ثبت نام

 

 

 

10:00-11:00

خوش آمدگویی و برنامه افتتاحیه کنفرانس

 

 

 

 

11:00-12:00

سخنرانان کلیدی

 

 

 

 

12:00- 14:00

وقت نهار

14:00-15:50

Session A1

Session B1

Session C1

Session D1

15:50-16:10

استراحت

16:10-17:30

Session A2

Session B2

Session C2

Session D2

17:30-18:30

برنامه فرهنگی(موسیقی سنتی لری)

                     

3آذر ماه 1396

08:00-9:00

ثبت نام

     

09:00-10:30

Session A3

Session B3

Session C3

Session D3

10:30-10:50

استراحت

10:50-12:20

Session A4

Session B4

Session C4

Session D4

12:20-14:00

نهار

14:00-15:50

Session A5

Session B5

Session C5

Session D5

15:50-16:10

استراحت

16:10-17:30

Session A6

Session B6

Session C6

Session D6

3آذر ماه 1396

09:30-17:30

09:30

17:30

 Tour to Khorramabad Historical Palaces & Sightseeing

محل حرکت: هتل شهرداری