سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


صفحه اصلی > داوران
.: داوران

 در کمال خوشحالی به اطلاع می رساند علاوه بر اعضای محترم کمیته علمی، از دانش، تجربه و علم استادان زیر نیز در فرایند داوری استفاده خواهد شد:

1. دکتر رحمت الله مرزوقی (استاد دانشگاه شیراز)

2. دکتر نعمت الله عزیزی (استاد دانشگاه کردستان)

3. دکتر ابراهیم طلائی (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

4. دکتر جهانبخش ثواقب (استاد دانشگاه لرستان)

5. دکتر محمد امینی (دانشیار دانشگاه کاشان)

6. خانم دکتر فیروزه غضنفری (دانشیار دانشگاه لرستان)

7. دکتر محمد حسینی پور (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز)

8. خانم دکتر مهوش لطفی (استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

9. دکتر عباس حبیب زاده (استادیار دانشگاه قم)

10. دکتر مسعود صادقی (استادیار دانشگاه لرستان)

11. دکتر علی نوری (استادیار دانشگاه ملایر)

12. دکتر بهمن یاسبلاغی( استادیار دانشگاه اراک)

13. دکتر محمد رضا مددی ماهانی (استادیار دانشگاه فرهنگیان)

14. دکتر علیرضا رحیمی (استادیار دانشگاه المصطفی ص)

15. دکتر سیف الله فضل الهی ( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم)

16. دکتر حسین عباسی ( استادیار دانشگاه فرهنگیان)

17. دکتر سیمین غلامرضایی (استادیار دانشگاه لرستان)

18. دکتر شاهرخ محمدی (استادیار دانشگاه فرهنگیان)

19. دکتر سعید ضرغامی (دانشیار دانشگاه خوارزمی)

20. دکتر بختیار شعبانی ورکی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

21. دکتر اسماعیل زارعی زوارکی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)

22. دکتر علی ایمان زاده (استادیار دانشگاه تبریز)

23. دکتر جلال غریبی ( استادیار دانشگاه فرهنگیان)

24. دکتر عزت الله قدم پور (دانشیار دانشگاه لرستان)

25. خانم دکتر محبوبه تقی زاده (استادیار دانشگاه علم و صنعت)

26. خانم دکتر آسیه آل مراد (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)

27. آقای دکتر ابراهیم پور حسینی ( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)

28. خانم دکتر زهره اسمعیلی ( استادیار دانشگاه پیام نور)