سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


صفحه اصلی > عناوین سخنرانان کلیدی
.: عناوین سخنرانان کلیدی

   عناوین سخنرانی کشور/ دانشگاه Name  
  نظام های آموزشی و بحران های فرهنگی: تصویر مسلمانان در کتاب های درسی University of Hong Kong,China Dr.Liz Jackson 1
  نظام های آموزشی و بحران های فرهنگی در دنیای قرن بیست و یکم North-West University,South Africa Prof cc Wolhuter 2
  نظام های آموزشی و بحران های فرهنگی:مطالعه موردی انتقال مابعد - سوسیالیست  Vilnius University Lithuania Prof. Rimmantas Zelvys 3
  نظام های آموزشی و روابط فرهنگی: نقش آموزش معلمان و سیاست های آموزشی در عصر بحران ها، خشونت و افراط گرائی مذهبی  University of Crete,Greece Dr. K.G.Karras 4
  مفهوم شهروندی در قرن بیست و یکم: نگرانی ها و مسائل از منظر آموزش و پرورش تطبیقی  University of Crete- Greece Prof. Pella Calogiannakis 5
  زمینه های تنش فرهنگی- اجتماعی معاصر و مفهوم سازی آموزش شهروندی  North-West University South Africa Prof. J.L Vander WALT 6
  مابین گفتمان های اسلام گرائی و دموکراسی سکولار: مدارس جامعه مسلمانان در کیپ تاون در پرتو چشم انداز آفریقای جنوبی مابعد آپارتاید  Stellenbosch University South Africa Prof Aslam Fataar 7
  روند های جدید در آموزش عالی :ژاپن و ایران  Waseda University Japan Prof.Keiko Sakurai 8