سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


.: ساختار سازمانی کنفرانس  >  کمیته علمی

استاد دانشگاه فردوسی

آقاي دكتر محمد رضا آهنچیان

دانشیار دانشگاه شاهد

آقاي دكتر اکبر رهنما

دانشیار دانشگاه فرهنگیان

آقاي دكتررضا ساكي

دانشیار دانشگاه پیام نور

آقاي دكترمحمد رضا سرمدي

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

آقاي دكتر غلامرضا شمس مورکانی

دانشیار دانشگاه کردستان

آقاي دكتر ناصر شیربگی

دانشیار دانشگاه مازندران

آقاي دكتر حجت صفار حیدری

استاد دانشگاه شهید باهنر (کرمان )

آقاي دكتر حميد رضا علوي

دانشیار دانشگاه رجائی

آقاي دكتر عليرضا عصاره

دانشیار دانشگاه لرستان

آقاي دكترسعيد فرح بخش

استاد دانشگاه پیام نور

آقاي دكتر مهران فرج الهي

وزارت آموزش وپرورش

خانم دكتر ليدا كاكيا

دانشیار دانشگاه تهران

آقاي دكترمحمد رضا كرامتي

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

آقاي دكتر حسن ملكي

دانشیار دانشگاه الزهرا  

خانم دكتر گلنار مهران

دانشیار دانشگاه شاهد

آقاي دكترمحمد حسن میرزا محمدی

دانشیار دانشگاه قم

آقاي دكتررضا جعفری هرندی

دانشیار دانشگاه کاشان

آقاي دكترعلی یزدخواستی

دانشیار دانشگاه شاهد

آقای دکتر محسن فرمهینی فراهانی

اسامی اعضای کمیته علمی ( به ترتیب حروف الفبا )